بازتاب نیوز

تولیدات زراعتی افغانستان برای اولین بار نشانه گذاری میشوند

٢٠ ثور ١٣٩٨ روزنامه اقتصادی وادصم

 براى اولين بار توليدات زراعتى كشور نشانه گذارى ميشوند. اين پروژه سه سال را در بر ميگيرد كه در آن  محصولات زراعتى كشور  با مشخصات كامل توليد آن و به نام افغانستان به بازار هاى جهانى صادر خواهند شد.

 با نشانه گذارى روى محصولات زراعتى و صادراتى افغانستان، ديگر سكتور خصوصى نياز ندارند تا براى كالا هاى تجارتى خود جواز بگيرند و همچنان با  نشانه گذارى محصولات زراعتى كشور، اين محصولات با نام افغانستان به بازار هاى خارجى صادر خواهند شد.

 نصير احمد درانى وزير زراعت، آبيارى و مالدارى ميگويد كه پروژه نشانه گذارى فراورده هاى داخلى كشور در همكارى ميان وزارت زراعت و بخش خوراك و زراعت سازمان ملل و اتحاديه اروپا آغاز ميشود كه  در سه سال تكميل خواهد شد.

 اين پروژه در دو مرحله عملى ميشود. در قدم نخست سيستم ها و قوانين براى ثبت محصولات ايجاد شده و در مرحله دوم تمام محصولات نشانه گذارى و ثبت سيستم خواهند شد.

در گام نخست این پروژه انار، جلغوزه و زعفران نشانه گذارى خواهند شد.

به گفته مسوولان بخش خوراك و زراعت سازمان ملل، با عملى شدن اين پروژه فراورده هاى زراعتى افغانستان  هويت جهانى پيدا خواهند نمود.

لینک اصلی: https://dari.wadsam.com/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%A8/

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از روزنامه اقتصادی وادصم

آخرین خبر ها:

Loading