بازتاب نیوز

فروشات فروشگاه هاى آنلاين در كشور تا ده برابر افزايش يافته است

٢٣ ثور ١٣٩٨ روزنامه اقتصادی وادصم

تجارت آنلاين در افغانستان با وجود سابقه اندك و چالش هاى متعدد كه در جامعه افغانى موجود است، پيشرفت سريع داشته است. ميزان فروشات اين فروشگاه ها در سال گذشته ده برابر افزايش را نشان ميدهد.

بر اساس گفته هاى مالكين فروشگاه هاى آنلاين، مشكلات امنيتى يكى از چالش هاى بزرگ براى فروشگاه هاى آنلاين در كشور ميباشد. باوجود مشكلات امنيتى فراوان، تجارت انلاين توانسته رشد سريع در كشور داشته باشد.

از سوى دیگر عدم نامگذارى درست مناطق در بعضى از نواحى كشور از چالش هاى ديگر موجود تجارت آنلاين در افغانستان ميباشد.

بر علاوه، بيش از صد شركت تجارتى آنلاين  در كابل  در بخش هاى گوناگون فعاليت دارند.

فروش اجناس تقلبى به عوض اجناس اصلى كه در صفحه نمايش ميدهد، از جمله چالش هاى بزرگ براى مشتركين اين فروشگاه ها ميباشند.

لینک اصلی: https://dari.wadsam.com/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%D9%89-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%83%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%D8%AF%D9%87/

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از روزنامه اقتصادی وادصم

آخرین خبر ها:

Loading