بازتاب نیوز

نشست فوق العاده مجلس نماینده گان برای گزینش هیأت اداری

٢٦ ثور ١٣٩٨ پاسبانان

کابل-افغانستان (گ.ر.پ)

خبرنگار: شاکر سنگی

پس از تکمیل نصاب مجلس نماینده گان افغانستان با معرفی 33 نماینده مردم کابل در مجلس، اکنون گزارش ها حاکی از آن است که اعضای این مجلس امروز (پنجشنبه)نشست فوق العاده یی را به منظور گزینش هیأت اداری، مجلس نماینده گان برگزار کرده است.

این درحالیست که هفته ی پیش میر رحمان رحمانی، میرویس یاسینی ، عمر ناصر مجددی و کمال ناصر اصولی  خود را برای ریاست این مجلس نامزد کرده بودند. که قرار است امروز برای احراز کُرسی ریاست از میان این افراد یک تن شان برگزیده شود، از سوی هم هرگاه نامزدان نتوانند اکثریت آرا را بدست بیاوردند، نامزدان جدید خود را برای احراز این کُرسی نامزد میکنند و روند رأی دهی از سر برگزار می شود.

این در حالیست که تعدیل قانون اساسی و همچنان تکمیل کابینه حکومت وحدت ملی از نخستین کارهای پنداشته می شود که پس از گزینش هیأت اداری مجلس نماینده گان روی میز نمانیده های پارلمان قرار میگیرد.

The post نشست فوق العاده مجلس نماینده گان برای گزینش هیأت اداری appeared first on Pasbanan.

لینک اصلی: https://pasbanan.com/dr/the-special-session-of-the-house-of-representatives-to-elect-management-head-of-parliament/?utm_source=rss

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از پاسبانان

آخرین خبر ها:

Loading