بازتاب نیوز

نامزدان ریاست مجلس نمایندگان آرای کافی برای پیروزی را بدست نیاوردند

٢٦ ثور ١٣٩٨ خبرنامه

در انتخابات امروز مجلس نمایندگان هیچ یک از چهار کاندیدای ریاست مجلس نتوانستند آرای ۵۰ جمع یک را بدست آورد.

در این دور، میررحمان رحمانی ۷۵ رای، کمال ناصر اصولی ۶۹رای، میرویس یاسینی ۵۹ رای، و عمر نصر مجددی با کسب ۷ رای نتوانستند آرای ۵۰ جمع یک نمایندگان را بدست اورد.

انتخابات بر ریاست مجلس نمایندگان به دور دوم کشید شده است.

لینک اصلی: http://khabarnama.net/blog/2019/05/16/presidential-candidates-did-not-get-enough-votes-to-win/

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از خبرنامه

آخرین خبر ها:

Loading