بازتاب نیوز

فسخ قرارداد معدن تخار توسط كميسيون تداركات ملى

٢٦ ثور ١٣٩٨ روزنامه اقتصادی وادصم

كميسيون تداركات ملى، قرارداد اكتشاف معدن طلاى نورابه ولسوالى چاه يأب ولايت تخار را لغو نمود.

بر اساس گزارش هاى كميسيون تداركات ملى، شركت قراردادى بنام  West Land General Trading Company نتوانسته بود تا به تعهدات خود مطابق قرارداد در مورد عدم پرداخت قرضه عمل نمايد.

كميسيون تداركات ملى به وزارت خانه هاى اقتصاد، عدليه، معادن و همچنان مقامات كميسيون تداركات ملى وظيفه سپرد تا  قرضه هاى شركت قراردادى را به شكل قانونى آن برآورد نمايند.

فاز يا بخش اكتشافى پروژه ياد شده ٥٠ ميليون افغانى تخمين شده است و فاز دوم  بهره بردارى و استفاده از معدن ٢ بيليون افغانى هزينه خواهد داشت.

 

لینک اصلی: https://dari.wadsam.com/%D9%81%D8%B3%D8%AE-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%83%D9%85%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D8%A7/

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از روزنامه اقتصادی وادصم

آخرین خبر ها:

Loading