بازتاب نیوز

قرار داد معادن تخار از سوی کمیسیون تدارکات ملی فسخ شد

٢٦ ثور ١٣٩٨ خبرگزاری رشد

کمیسیون تدارکات ملى، قرارداد اکتشاف معدن طلاى نورابه ولسوالى چاه یأب ولایت تخار را لغو نمود.

بر اساس گزارش هاى کمیسیون تدارکات ملى، شرکت قراردادى بنام  West Land General Trading Company نتوانسته بود تا به تعهدات خود مطابق قرارداد در مورد عدم پرداخت قرضه عمل نماید.

کمیسیون تدارکات ملى به وزارت خانه هاى اقتصاد، عدلیه، معادن و همچنان مقامات کمیسیون تدارکات ملى وظیفه سپرد تا  قرضه هاى شرکت قراردادى را به شکل قانونى آن برآورد نمایند.

فاز یا بخش اکتشافى پروژه یاد شده ۵٠ میلیون افغانى تخمین شده است و فاز دوم  بهره بردارى و استفاده از معدن ٢ بیلیون افغانى هزینه خواهد داشت.

لینک اصلی: http://www.roushd.com/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1/

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از خبرگزاری رشد

آخرین خبر ها:

Loading