بازتاب نیوز

لیست واجدین شرایط برای عضویت در کمیسیون مستقل حقوق بشر تحویل رئیس جمهور شد

٢٦ ثور ١٣٩٨ صدای افغان - آوا

رئیس جمهور غنی قبل از ظهر امروز لیست واجدین شرایط برای عضویت در کمیسیون مستقل حقوق بشر را که از سوی نهادهای حقوق بشری و مدنی، انجمن حقوق دانان، شورای علما، نهادهای مدافع و حمایت از حقوق معلولین و پوهنتون ها ترتیب گردیده است، دریافت کرد.

اسناد تحصیلی و سوابق کاری افراد واجد شرایط توسط کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی بررسی گردیده و رئیس جمهور کشور از میان این افراد و لستی ۲۷ نفری که قبلاً از سوی کمیته گزینش ترتیب گردیده بود، اعضای جدید کمیسیون مستقل حقوق بشر را انتخاب خواهد کرد.

لینک اصلی: https://www.avapress.com/fa/news/185193/%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%B9%D8%B6%D9%88%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از صدای افغان - آوا

آخرین خبر ها:

Loading