بازتاب نیوز

گزارش تکان دهنده از فعالیتهای گروه تروریستی وهابی داعش در افغانستان

٢٦ ثور ١٣٩٨ صدای افغان - آوا

لینک اصلی: https://www.avapress.com/fa/video/185214/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از صدای افغان - آوا

آخرین خبر ها:

Loading