بازتاب نیوز

وزارت معارف: اعتراض حق معلمین است اما صدمه آن نباید به شاگردان برسد

٢٦ ثور ١٣٩٨ رادیو اروپای آزاد

وزارت معارف افغانستان به دنبال اعتصاب دیروز معلمین هرات می‌گوید که این وزارت برای افزایش معاشات معلمین تلاش کرده‌است و طرح‌های هم روی دست دارد که امکان دارد معاشات آن‌ها افزایش یابد.

نوریه نزهت سخنگوی وزارت معارف شب گذشته به رادیو آزادی گفت:

"اعتراض و اعتصاب حق مسلم ایشان است ولی باید به شکلی باشد که صدمه آنرا فرزند افغانستان، دانش آموز ما نبیند. وقت دانش آموز نباید ضایع شود و نصاب درسی ما نباید عقب بماند. درست است که خواست آن‌ها بر حق است و این‌که معاش آن‌ها باید بلند برود این هم حق معلمین ما است."

معلمین هرات که دیروز اعتصاب نموده به صنف‌ها نرفتند می‌گویند که معاش هفت یا هشت هزار افغانی کافی نیست.

لینک اصلی: https://da.azadiradio.com/a/29946560.html

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از رادیو اروپای آزاد

آخرین خبر ها:

Loading