بازتاب نیوز

دلسردی امریکا از نبرد افغانستان ناشی از شکست فرسایشی است

٢٧ ثور ١٣٩٨ پاسبانان

کابل- افغانستان (گ.ر.پ):

خبرنگار: محمد یاسین سعادت

مشاور پیشین امنیت ملی امریکا، «اچ.آر مک مستر» گفته است که برای کاهش پشتیبانی از نبرد افغانستان سخت متأثر است. به باور وی شهروندان امریکایی از این که کشورشان در این نبرد از پا در آمده شکایت کرده اند و آنان میدانند که «این داستان شکست» ناشی از «خستگی های جنگ» است.

حالا این دیدگاه، به معنای تجربه دوباره جنگ ویتنام برای امریکا بوده است و در واقع این در میان دستگاه تطبیق کننده سیاست خارجی در واشنگتن بحث عادی است،  به این معنا که «تطبیق کننده های سیاست خارجی» امریکا شهروندان این کشور را به مثابه کودکان شان تلقی میکنند و آنان نیز بزرگان صنف هستند که باید آن را مدیریت کنند. در واقع اینها مردمانی هستند و در انجا حضور دارند که تصمیم صلح و جنگ را برای یک جمع بزرگ بگیرند، زیرا این افراد تلقی میکنند که دیگران هیچ موضوعی را نمی دانند.

این به دور از واقعیت نخواهد بود. نظریات «مک مستر» اکنون بی تفاوتی های واشنگتن را در به مخاطره انتداختن منافع امریکا به گونه آشکار بیان میکند که تصمیم نهایی به دست مردم است نه چند فردی که به ظاهر خود را نخبه میپندارند، تا این که تصمیم بگیرند ارزش این جنگ چقدر خواهد بود بود. و پس از نزدیک به دو دهه این نبرد هیچ گونه سودی برای امریکا نداشت- یا این که به گونه کامل آن را به پایان برساند. از این رو واضح است که مردم از نبرد خسته هستند اما نخبگان هرگز، با آن که این افراد وضعیت را درست درک می کنند.

The post دلسردی امریکا از نبرد افغانستان ناشی از شکست فرسایشی است appeared first on Pasbanan.

لینک اصلی: https://pasbanan.com/dr/americas-frustration-in-afghanistan-battle-is-due-to-the-defeat-of-erosion/?utm_source=rss

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از پاسبانان

آخرین خبر ها:

Loading