بازتاب نیوز

افشای فهرست زورگویانی که پول ریاست برشنا را تحویل نداده اند

٢٧ ثور ١٣٩٨ پاسبانان

کابل- افغانستان (گ.ر.پ):

خبرنگار: منیر مختار

ریاست برشنا فهرست از زورمندانی را منتشر کرد که از چندی به این سو پول صرفیه برق شان را تحویل نکرده است. به بربنیاد فهرست منتشر شده این افراد در مرکز و ولایت های کشور حضور دارند. بر بنیاد خبرنامه ریاست برشنا، این افراد زورمند در درون حکومت و یا هم از پشتیبانی حکومت برخوردار است.

بر بنیاد این فهرست: «امید نظامی 4 میلیون افغانی ، حاجی محمد شفیع فرمانده پولیس ولسوالی دهدادی 200 هزار افغانی، طالب ولد بابه یادگار فرمانده غیر مسؤول 200 هزار افغانی، سردار محمد ولد محمد عیسی بيشتر از نود هفت هزار افغانی ، محمد داود گلزار ولایت زابل پنجصد هزار افغانی» بدهکار هستند.

این در حالی است که چند قبل نیز ریاست پرشنا فهرست 3000 نفری را به نشر سپره بود که در آن نام مقام های دولتی که از تصفیه صرفیه برق شان خود داری کرده بود نیز شامل هستند.

The post افشای فهرست زورگویانی که پول ریاست برشنا را تحویل نداده اند appeared first on Pasbanan.

لینک اصلی: https://pasbanan.com/dr/exposing-the-list-of-bulls-who-did-not-deliver-the-brishna-money/?utm_source=rss

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از پاسبانان

آخرین خبر ها:

Loading