بازتاب نیوز

بمباردمان شدید پایتخت یمن از سوی ایتلاف عربستان

٢٧ ثور ١٣٩٨ پاسبانان

ابل- افغانستان (گ.ر.پ):

خبرنگار: شیرزاد محمدی

شبکه عربی المیادین گزارش کرده است که ایتلاف سعودی امروز موج تازه ی از حملات هوایی خویش را بر صنعا پایتخت یمن از سر گرفته است. بر بنیاد گزارش ها، تا اکنون جنگنده های سعودی چندین ارودگان و مکان های غیر نظامی را هدف قرار داده است. گفته می شود که تا اکنون مناطق مسکونی در جاده الرباط و همچنان یک مرکز نظامی در منطقه نقم صنعا بمبارد شده است.

در همین حال رسانه های عربی در ادامه گزارش هایش نگاشته است که در حال حاضر از اثر حمله های ایتلاف سعودی در محله ی الرقاص در مرکز صنعا، تمامی اعضای یک خانواده از بین برده شده است.

The post بمباردمان شدید پایتخت یمن از سوی ایتلاف عربستان appeared first on Pasbanan.

لینک اصلی: https://pasbanan.com/dr/the-bombardment-of-yemeni-capital-by-saudi-alliance/?utm_source=rss

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از پاسبانان

آخرین خبر ها:

Loading