بازتاب نیوز

انتخابات ریاست جمهوری بدون بایومتریک اما نتایج آن الکترونیک خواهد بود

٢٧ ثور ١٣٩٨ رادیو اروپای آزاد

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می‌گوید، انتخابات ریاست جمهوری بدون سیستم بایومتریک اما نتایج آن الکترونیک خواهد بود.

در بند دوم ماده نوزدهم قانون تعدیل شده انتخابات، روی استفاده از سیستم بایومتریک در روند رأی گیری انتخابات ریاست جمهوری تأکید شده ‌است.

اکنون حوا علم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید، بنابر مشکلات تخنیکی و کمبود وقت ناگزیر اند که انتخابات را به موقع اما بدون سیستم بایومترک راه اندازی کنند.

فرشته نگاه در همین مورد با خانم نورستانی مصاحبه تیلیفونی انجام داده‌است.

خانم نورستانی در آغاز از مشکلات که سبب شده تا از سیستم بایومتریک در انتخابات استفاده نشود سخن می‌گوید.

لینک اصلی: https://da.azadiradio.com/a/29947396.html

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از رادیو اروپای آزاد

آخرین خبر ها:

Loading