بازتاب نیوز

اخراج بیش از ۲۰ هزار مهاجر افغان از ترکیه

٧ جوزا ١٣٩٨ مهاجر نیوز

دولت ترکیه اعلام کرده که امسال بیش از ۴۰ هزار پناهجوی افغان غیرقانونی وارد این کشور شده اند که از این میان بیش از نیمی آنان بازگردانده شده اند. جنرال قونسل افغانستان در استانبول می گوید که مهاجرانی که به گونه غیرقانونی وارد ترکیه می شوند با شرایط دشواری مواجه می گردند.

سلیمان سویلو وزیر داخله ترکیه در یک نشست خبری در استانبول اعلام کرد که از آغاز سال‌روان میلادی تا کنون بیش از ۴۱ هزار مهاجر افغان به گونه غیرقانونی وارد این کشور شده اند. او اظهار داشته که از این میان ۲۰ هزار و ۵ صد تن آنان به افغانستان بازگردانده شده اند.

زکریا بارکزی جنرال قونسل افغانستان در استانبول ترکیه به اینفو مایگرانتس گفت که در سال گذشته خورشیدی حدود ۳۰ هزار مهاجر افغان به گونه داوطلبانه تنها از ساحه تحت ماموریت او که شامل ۲۵ ولایت ترکیه می شود، به افغانستان برگشته اند.

او بیان می کند: « آماری را که وزیر داخله ترکیه ارائه کرده مربوط به تمام ترکیه می شود... در مورد ساحه کاری خود باید بگویم که ما در سال ۱۳۹۷ حدود ۳۰ هزار پناهجوی داوطلب داشتیم که به افغانستان عودت داده شدند. از این جمله حدود ۱۴ هزار آنان افرادی بودند که خودشان تکت خریداری کرده و به افغانستان بازگشتند و بیش از ۱۵ هزار تن دیگر آنان که در کمپ ها به سرمیبردند داوطلبانه به افغانستان عودت داده شدند.»


پناهجویان افغان با گذشتن از مسیرهای سخت‌گذر از طریق ایران وارد ترکیه می شوند و می خواهند که از آنجا به کشورهای اروپایی بروند. اما آقای بارکزی از مهاجران افغان می خواهد که فریب شبکه های قاچاق انسان را نخورند. به باور او شرایط فعلی ترکیه برای فراهم آوری زمینه های کاری و یا رفتن به کشورهای اروپایی مساعد نیست.

جنرال قونسل افغانستان در استانبول می افزاید: «  من باید قاطعانه بگویم که مرز بین ترکیه و کشورهای اروپایی مسدود است. اکثر قاچاقبران انسان تلاش می کنند که اوضاع را طوری دیگر وانمود کنند. کسانی غیر قانونی وارد ترکیه می شوند با شرایط دشواری مواجه می شوند. دسترسی به صحت عامه و تعلیم و تربیه ندارند... پیام ما به تمام جوانان (افغان) این است که اگر می خواهند به کشورهای دیگر بروند باید از راه های قانونی استفاده کنند.»


لینک اصلی: https://www.infomigrants.net/prs/post/17150/%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B2%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از مهاجر نیوز

آخرین خبر ها:

Loading