بازتاب نیوز

آماده گى چين براى كمك در بخش تجهيز گمركات افغانستان با تكنالوژى مدرن

١٣ جوزا ١٣٩٨ روزنامه اقتصادی وادصم

محمد همايون قيومى، سرپرست وزارت ماليه در ديدار با ليوجين سونگ، سفير جمهورى چين مقيم افغانستان، از كمك هاى چين در افغانستان قدردانى نموده و از همكارى اين كشور در راستاى تجهيز گمركات افغانستان با تكنالوژى مدرن و پيشرفته خبر داد.

 همچنان در اين جلسه سفير چين گفت كه ما در نظر داريم تا بعد از اين انار افغانستان به بازار هاى كشور بدون اخذ تعرفه گمركى صادر شود. قرار است در اين مورد مقامات وزارت ماليه افغانستان به چين سفر كنند.

 جانبين در اين ملاقات در رابطه به موضوعات كليدى چون آماده گى هاى دو كشور براى تبادله اطلاعات گمركى، مجهزسازى رياست عمومى گمركات با تكنالوژى مدرن، صادرات سنگ مرمر، مواقفه كشور چين در قسمت صادرات إنار افغانستان به بازار هاى آنكشور بدون اخذ تعرفه و ديگر موضوعات بحث و تبادله نظر صورت گرفت.

لینک اصلی: https://dari.wadsam.com/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%AF%D9%89-%DA%86%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%89-%D9%83%D9%85%D9%83-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AA%D8%AC%D9%87%D9%8A%D8%B2-%DA%AF%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A7/

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از روزنامه اقتصادی وادصم

آخرین خبر ها:

Loading