بازتاب نیوز

دومين محموله صادراتى افغانستان از طريق بندر چاه بهار به هند رسيد

١٩ جوزا ١٣٩٨ روزنامه اقتصادی وادصم

دومين محموله كالا هاى صادراتى افغانستان كه شامل ٨٠ تُن ميوه خشك، انجير  و شكر پاره ميشود، از طريق بندر چاه بهار ايران به هند رسيد.

خان جان الكوزى، معاون ريس إتاق تجارت و صنايع كشور ميگويد كه محموله دوم صادراتى كشور به وقت بسيار كم و هزينه اندك، از طريق بندر چاه بهار به هند رسيد و براى اولين بار انجير قندهار از طريق اين بندر به هند صادر شد.

در همين حال، سمير رسا، سخنگوى وزارت تجارت و صنايع گفت كه قرار است بعد از رخصتى هاى عيد، يك محموله بزرگ صادراتى ديگر از طريق بندر چاه بهار با هزينه بسيار كم  به هند منتقل شود.

همچنان، مقامات در بندر چاه بهار از ايجاد سهولت هاى هر چه بيشتر براى كالا هاى صادراتى و وارداتى افغانستان خبر ميدهند.

لینک اصلی: https://dari.wadsam.com/%D8%AF%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%89-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D9%8A/

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از روزنامه اقتصادی وادصم

آخرین خبر ها:

Loading