بازتاب نیوز

هشدار بر تحریم انتخابات از سوی شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری

٢٠ جوزا ١٣٩٨ پاسبانان

کابل- افغانستان (گ.ر.پ):

خبرنگار: فولاد آهنگران

شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری کشور با نشر خبرنامه ی هشدار میدهند که اگر حکومت به طرح ارایه شده ی این شورا مبنی بر شکل گیری حکومت مؤقت یا سرپرست تمکین نکند، تمامی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری انتخابات پیشرو را تحریم می کنند. در خبرنامه ی این شورا نگاشته شده است که اگر کمیسیون های انتخاباتی بر بنیاد قوانین نافذه عمل نکنند، این شورا آنان را سلب اعتماد خواهند کرد. افزون بر آن این شورا هشدار میدهد که هر گونه گزینش های حکومت پس از ماه جدی 1397 غیر قانونیست و در صورت ادامه ی این روند، حکومت در تلاش مهندسی انتخابات پیش رو خواهد بود.

این شورا همچنان تأکید می ورزد که حکومت افغانستان پس از این نباید، فرصت های تازه را به تقلب فراهم سازد و سران حکومت وحدت ملی هر چه زودتر باید به خواست های تمامی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری کشور تمکین نمایند. تا هنوز ریاست جمهوری کشور در این مورد ابراز نظر نکرده است.

The post هشدار بر تحریم انتخابات از سوی شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری appeared first on Pasbanan.

لینک اصلی: https://pasbanan.com/dr/warning-of-boycotting-the-election-by-the-presidential-election-council/?utm_source=rss

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از پاسبانان

آخرین خبر ها:

Loading