بازتاب نیوز

دعوت تام كروز توسط يك ستارهء جهان پاپ به ميدان مبارزه

٢١ جوزا ١٣٩٨ روزنامه اقتصادی وادصم

جستن بيبر، آوازخوان موفق كانادايى خواستار یک مسابقه رزمی “یو اف سی” از تام كروز، هنرپيشه خلاق سينماى هاليوود  شده است.

او از تام کروز خواسته تا اين دعوت را قبول نموده و براى مسابقه آماده شود.

جستن بيبر ٢٥ ساله در صفحه تويتر خود نگاشته است: “من خواهان مبارزه در ميدان مسابقه هنر هاى رزمى تركيبى “يو اف سى” با تام كروز هستم و از تام كروز ميخواهم اين دعوت را قبول كند. عدم قبول اين دعوت از سوى تام كروز، به معنى  ترس اين هنرپيشه تلقى ميشود”.

در مورد تويت اخير جستن بيبر، واكنش هاى جالب، از سوى أشخاص مختلف صورت گرفت. از جمله كريستوفر مككوارى، كارگردان فلم “ميشن امپاسبل: فأل أوت” ، خطاب به بيبر نوشته است كه از وى براى آخرين بار ميخواهيم تا به جمع نويسنده هاى فلم ملحق شود.

تويت جستن بيبر سروصدا هاى زياد بين كاربران شبكه هاى اجتماعى ايجاد نمود. اين تويت بيش از ١٨ هزار بار به اشتراك گذاشته شد و به يكى از ترند هاى تويتر مبدل شده است.

لینک اصلی: https://dari.wadsam.com/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%8A%D9%83-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D9%BE-%D8%A8%D9%87/

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از روزنامه اقتصادی وادصم

آخرین خبر ها:

Loading