بازتاب نیوز

وزارت انـرژی و آب از وقـوع سیـلاب‌ها هشـدار داد

٢١ جوزا ١٣٩٨ روزنامه ماندگار

ریاست منابع آب وزارت انرژی و آب افغانستان نسبت به وقوع سیل و بالا آمدن سطح آب در شماری از رودخانه‌‎ها هشدار می‌دهد.

ریاست منابع آب این وزارت دیروز در یک خبرنامه گفته است، از تاریخ ۲۱ الی ۲۲ جوزا با در نظرداشت پیش‌گویی سازمان‌های هواشناسی جهانی و دستگاه‌های هایدرولوژیکی، احتمال وقوع سیلاب‌های ناشی از بارندهگی و بلند رفتن سطح آب رودخانه‌ها ناشی از ذوب شدن برف در بعضی از نقاط پیش‌بینی شده است.

در خبرنامۀ این ریاست آمده است، سیلاب‌های ناشی از بارندهگی و بلند رفتن سطح آب ناشی از ذوب برف در بعضی از ساحات حوزۀ دریایی پنج آمو و حوزۀ دریای کابل پیش‌بینی شده است.

به گفتۀ ریاست منابع آب وزارت انرژی و آب، در این تاریخ‌ها سیلاب‌های ناشی از بارندگی و بلند شدن سطح آب ناشی از ذوب شدن برف در مسیر رودخانه کوکچه، پنج، تالقان، بغلان، بامیان، پروان، کاپیسا، پنجشیر، لغمان، کنر و ننگرهار متصور است.

لینک اصلی: https://mandegardaily.com/reports/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D9%80%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D8%A8-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D9%82%D9%80%D9%88%D8%B9-%D8%B3%DB%8C%D9%80%D9%84%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%87/

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از روزنامه ماندگار

آخرین خبر ها:

Loading