بازتاب نیوز

بزرگترین برج قلعه غزنین چگونه و چرا فروریخت؟

٢٣ جوزا ١٣٩٨ صدای افغان - آوا

لینک اصلی: https://www.avapress.com/fa/video/186663/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AC-%D9%82%D9%84%D8%B9%D9%87-%D8%BA%D8%B2%D9%86%DB%8C%D9%86-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AA

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از صدای افغان - آوا

آخرین خبر ها:

Loading