بازتاب نیوز

روایتـی از صـدها روایت/ چرا اخیراً افغانستان در «ناامنی» و «فساد» جایگاه اول را در جهان گرفته است؟

٢٤ جوزا ١٣٩٨ روزنامه ماندگار

فرمانده فروتن با زخم‌های عمیق و داستان دردآور مظلومیت مردم؛

ساعت سه ظهر دیروز{چهارشنبه ۲۲ جوزا} پای صحبت‌های آرام یکتن از چهره‌های جهادی و مردمی فرمانده لعل بهادر فروتن که اخیراً در دفاع از مردم قصبات پشتۀ نور و سمک ولسوالی دولتیار غور در مقابل طالبان شدیداً زخم برداشته است، نشستیم. در این جنگ نابرابر مانند بسیاری از محلات دیگر در افغانستان که سرانجام هیچ کمکی از نزدیکترین پایگاه نظامی دولتی نرسید، ۱۲ تن از نزدیکان فرمانده فروتن منجمله برادر جوانش در یکروز به شهادت رسیدند.

این فرمانده نستوه‌ مردمی بارها در دفاع از مردم زخم‌ها برداشته است، اما وقتی می‌شنوی جز از داستان مظلومیت مردم که چگونه در مقابل هجوم نیروهای طالبانی مجهز با سلاح‌های پیشرفته عاجز اند و چرا نیروهای نظامی به دفاع از مردم تعلل می‌نمایند، زخم‌های خودش را کاملاً از یاد می‌برد.

سوال ما همین است که چرا رهبران ادارۀ موجود مسوولیت پذیر نیستند، یا اینکه تحت مدیریت دیگران اند؟ طالبان در جنگ اسیر شده را به چه منظور رها می‌کنند، برای صلح، جنگ، تداوم قدرت و یا در چارچوب بازی‌های کلانتر؟ به هر ملحوظی که باشد، مردم افغانستان یگانه قربانی این همه سیاست‌ها اند، نه کسی دیگر.

از برگۀ فیسبوک احمدولی مسعود

لینک اصلی: https://mandegardaily.com/reports/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D9%80%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D9%80%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7/

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از روزنامه ماندگار

آخرین خبر ها:

Loading