بازتاب نیوز

کارهای ناتمام و رخصتی تابستانی مجلس نماینده‌گان

٢٢ سرطان ١٣٩٨ آریانا خبر

مجلس نماینده‌گان تاحال نتوانسته تا مسئولیت‌های اش را در برابر تصویب قوانین و چالش‌های سد راه شهروندان کشور عملی سازد، از این‌رو اعضای این مجلس نباید به تعطیلات تابستانی بروند.

اعضای هیئت اداری مجلس نماینده‌گان با ابراز این مطلب می‌گویند، این مجلس بیش از چهارماه کاری را اش از دست داده و اعضای مجلس با توافق کلی باید به کارشان در مجلس ادامه دهند.

عرفان‌الله عرفان، معاون منشی مجلس میگوید: “ما متأسف استیم در دریک ربع کاری مصروف کارهای داخل مجلس بودیم در حالی‌که پانزده وزیر سرپرست است و چند عضو دادگاه عالی نیز به گونه سرپرست فعالیت دارند و قوانینی که در انتظار تصویب شورا قرار دارد، باید یک فیصله صورت بگیرد که نماینده گان مجلس به تعطیلات تابستانی نروند تا به کارهای نا تکمیل رسیده‌گی شود.”

درهمین حال شماری از نماینده گان مجلس تاکید می‌ورزند که امتیازات نباید قربانی مسئولیت اصلی این مجلس شود و در وضعیت کنونی ادامه کار مجلس یک نیاز جدی است.

فضل کریم ایماق، یک عضو مجلس بیان میدارد: ” کارها درمجلس باقی مانده و قوانین باید تصویب شوند و نیز سرپرستان رای اعتماد بگیرند و رخصتی یک امتیاز است و نباید این امتیاز فراتر از مسوولیت‌های نماینده گان مجلس باشد و خواست ما این است که فیصله شود که رخصتی تابستانی لغو شود.”

همچنان، سید عظیم کبرزانی، یک عضو دیگر این مجلس اظهار می‌دارد: “ما نماینده‌گان حوزه جنوب غرب که تعداد ما به ۳۴ نماینده می‌رسد فیصله کرده ایم که به رخصتی تابستانی نرویم، زیرا بسیاری از مسئولیت‌های ما در برابر مردم ناتکمیل مانده است.”

این در حالی است که بربنیاد قانون، اعضای مجلس نمایندگان، از اول ماه اسد تا پانزدهم ماه سنبله به تعطیلات تابستانی می‌روند، اما این‌بار چالش‌های طولانی مجلس سبب شده است که شماری از اعضای مجلس از رخصتی شان صرف نظر کنند و به بررسی موارد از طی مراحل مانده قانونی و بررسی مشکلات شهروندان کشور بپردازند.

گزارشگر: رفیع صدیقی 

لینک اصلی: https://ariananews.af/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%86%D9%85/?lang=fa

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از آریانا خبر

آخرین خبر ها:

Loading