بازتاب نیوز

ناراضیان نتایج امتحان کانکو؛ "از خشم تا اقدام به خودکشی"

٢٢ سرطان ١٣٩٨ رادیو اروپای آزاد

شمیلا باشنده ولایت سمنگان است که به دلیل کامیاب نشدن در امتحان کانکور تلاش به خودکشی کرد. وی حالا از حکومت عدالت می‌خواند.

شمیلا که با خوردن تیزاب می‌خواست خود را از بین ببرد حالا در شفاخانه ابن سینای کابل بستری است.

وی که درست صحبت کرده نمی‌تواند می‌گوید، بخاطری تلاش به خودکشی کرد که هم‌صنفی‌هایش به وی طعنه دادند.

وی افزود:‌ "دوستان و هم‌صنفی هایم برایم طعنه دادند که کامیاب نشدی، مه امید داشتم که در پوهنزی انجنیری کامیاب شوم."

خانواده وی می‌گوید که شمیلا نمره خوب در کانکور کسب کرد اما بی‌نتیجه اعلان شده‌است.

حاجی عبدالصمد خسر و کاکای شمیلا که حالا پایواز در شفاخانه است می‌گوید، شفاخانه سمنگان شمیلا را پاسخ رد داد و آن‌ها مجبور شدند تا وی را به کابل انتقال بدهند.

وی گفت: " بالای شمیلا این موضوع بسیار تأثیر منفی گذاشت، زیرا هم‌صنفی‌هایش کامیاب شدند و وی ناکام شد، وقتی وی این خبر را شنید تیزاب خورد، شفاخانه سمنگان شمیلا را جواب داد و ما وی را به کابل آوردیم."

قیس نیکزاد داکتر معالج شمیلا می‌گوید امید دارد که در وضعیت صحی شمیلا بهبود بیاید.

وی افزود: "وی تیزاب خورده، سیستم هاضمه‌اش مشکل پیدا کرده است، دقیق گفته نمی‌توانم که وضعیت‌اش چگونه خواهد شد اما امید دارم که صحت‌یاب شود."

 • نارضایتی از سهمیه بندی کانکور

شماری از اشتراک کنندگان کانکور سهمیه بندی کانکور را خیانت در حق جوانان می‌دانند.

مجتبی و پلوشه دو تن از اشتراک کنندگان کانکور: "مشکل بزرگ سهمیه بندی است، من ۲۵۲ نمره گرفتم اما بی‌نتیجه شدم و بسیار درد آور بود."

"من با تفاوت ده نمره ناکام شدم، با آنکه یک سال آمادگی گرفته بودم، من حالا تصور می‌کنم که شاید هیچ چیزی را نمی‌دانم."

بر اساس معلومات وزارت تحصیلات عالی، یک صد و ۸۹ هزار و ۳۲۹ تن در امتحان کانکور امسال ثبت نام کرده بودند که از این میان یک صد و ۷۴ هزار و ۸۷۱ تن‌شان در امتحان شرکت کردند.

در کانکور سال ۱۳۹۸ احمد راشد فرزند نصیر احمد از ولایت هرات با کسب ۳۵۰ نمره مقام اول کانکور را گرفت و در پوهنزی طب هرات کامیاب شد.

از سوی هم عبدالقدیر خاموش سرپرست اداره ملی امتحانات افغانستان می‌گوید، مشکل اساسی در انتخاب اشتراک کنندگان است.

وی می‌گوید: "انتخاب همه بلند است، از همینرو بی‌نتیجه می‌شوند، این مشکل را آن‌ها خلق کرده‌اند، مثال را که شما گفتید که یک اشتراک کننده ۳۰۰ نمره گرفته اما کامیاب نشده، وی ظفر نام دارد و اصلاً هیچ رشته‌ای را انتخاب نکرده بود."

عبدالتواب بالاکرزی سرپرست وزارت تحصیلات عالی می‌گوید، روش امتحان کانکور امسال از مدیریت خوب بهره مند بود.

اما همانند شمیلا کسانی زیادی هستند که از این امتحان ناراضی اند و حتی دست به خودکشی می‌زنند.

گفتنی است که امتحان کانکور امسال در هفتم ماه حمل آغاز و در هفتم ماه ثور خاتمه یافت.

  لینک اصلی: https://da.azadiradio.com/a/30053799.html

  بازکردن لینک اصلی

  بیشتر بخوانید از رادیو اروپای آزاد

  آخرین خبر ها:

  Loading