بازتاب نیوز

بازار: کاهش بهای تربوز در ننگرهار

٢٢ سرطان ١٣٩٨ طلوع نیوز

موسم برداشت تربوز رو به پایان یافتن است، اما مشکل نبود بازار مناسب و بهای پایین این فراورده حل ناشده برجا مانده است. 

  

پس از پالیزادران ولایت های فراه، نیمروز وهلمند، این بار پالیزداران ولایت ننگرهار از کاهش بی پیشینه بهای تربوز، شکایت دارند. 

  

دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با سید قیاس سعیدی، استاد دانشگاه بحث کرده است. 

لینک اصلی: https://www.tolonews.com/index.php/fa/business/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%B1

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از طلوع نیوز

آخرین خبر ها:

Loading