بازتاب نیوز

ین تروریست ها بعد از تیرباران ۲۵ هموطن در بادغیس گرفتار شدند که ۵ تن از جمله شهدا و ۱۹ تن از زخمی ها هستند که شامل زنان و کودکان می باشند.

٢٣ سرطان ١٣٩٨ صدای افغان - آوا

لینک اصلی: https://www.avapress.com/fa/video/188288/%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DB%B2%DB%B5-%D9%87%D9%85%D9%88%D8%B7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%BA%DB%8C%D8%B3-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF-%DB%B5-%D8%AA%D9%86-%D8%AC%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7-%DB%B1%DB%B9-%D8%B2%D8%AE%D9%85%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%DA

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از صدای افغان - آوا

آخرین خبر ها:

Loading