بازتاب نیوز

شیرعجم به اتهام قتل برادرش حاجی شیر داود یک تن از تاجران ملی کشور توسط پولیس بازداشت شد

٢٣ سرطان ١٣٩٨ خبرگزاری بخدی

قوماندانی امنیه کابل اعلام کرد که سه تن به ظن قتل حاجی شیرداوود یک تن از تاجران ملی کشور از سوی ماموران پولیس بازداشت شدند.

این وزارت با نشر خبرنامه ای گفته است که در میان افراد بازداشت شده شیر عجم برادر حاجی شیر داوود نیز شامل است که گفته می شود او در قتل برادرش دست داشته است.

در خبرنامه آمده است ” یک تن از تاجران ملی کشور بنام حاجی شیر داود که بتاریخ ۱۶ ماه جاری در مربوطات ناحیه دوازدهم شهر کابل به شکل ماهرانه توسط برادر اش حاجی شیر عجم به قتل رسیده بود و قاتل ادعا داشت که گویا برادر اش توسط اختطافچیان به قتل رسیده است.”

بر اساس خبرنامه، پولیس با کسب اطلاع داخل اقدام شده با تلاش و کار کشفی که در رابطه به این قضیه صورت گرفت طی یک هفته تثبیت گردید که حاجی شیر داود توسط برادر اش حاجی شیر عجم با همکاری راننده مقتول و یک تن دیگر به بشکل ماهرانه به قتل رسیده است.

گفته شده که ماموران پولیس حوزه دوازدهم امنیتی شهر کابل روز گذشته با راه اندازی یک عملیات اوپراتیفی قاتلان را از مربوطات حوزه دوازدهم بازداشت نمودند.

افراد بازداشت شده حاجی شیر عجم فرزند گلداد، نصیب الرحمان فرزند قومندان و سیف الرحمان فرزند محمد گل نام دارد.

تاکنون مشخص نشده که افراد بازداشت شده به جرم شان اعتراف کرده اند و یا خیر.

خبرگزاری بخدی

لینک اصلی: https://bokhdinews.af/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%AC%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B4-%D8%AD%D8%A7%D8%AC%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%88/

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از خبرگزاری بخدی

آخرین خبر ها:

Loading