بازتاب نیوز

گشایش کار کمپلکس اداری حکومت از سوی رییس جمهور غنی

٢٣ سرطان ١٣٩٨ پاسبانان

کابل- افغانستان (گ.ر.):

خبرنگار: مهدی نایبی

امروز کار ساخت و ساز کمپلکس اداری حکومت از سوی رییس جمهور غنی در دارالامان کابل گشایش یافت. در مراسم گذاشتن سنگ تهداب این کمپلکس رییس جمهور غنی گفته است که پس از تکمیل این پروژه بیشتر نهادهای حکومت از مرکز شهر به این جا انتقال خواهد یافت. آقای غنی گفته است: «با تکمیل کار این ساختمان و همچنان تکمیل کار ساختمانی و بهره برداری این کمپلکس اداری، مرکز شهر دوباره به شهروندان تعلق می گیرد. و مرکز کابل از حضور نهادهای دولتی فُرصت خواهد شد. زیرا تمامی اداره های دولتی در یک ساحه مشخص جا می یابد.»

رییس جمهور هرچند در آغاز کار حکومت وحدت ملی تعهد سپرده بود که در 5 سال کاری اش تمامی نهادهای حکومتی را از مرکز شهر بیرون خواهد ساخت، اما این کمپلکس در پایان کار حکومت سنگ تهداب اش گذاشته می شود. گفتنست که در حال حاضر حضور مراکز حکومتی در مرکز کابل سبب افزایش ازدحام ترافیکی و چالش های امنیتی شده است.

The post گشایش کار کمپلکس اداری حکومت از سوی رییس جمهور غنی appeared first on Pasbanan.

لینک اصلی: https://pasbanan.com/dr/opening-up-of-the-governments-administrative-complex-by-president-ghani/?utm_source=rss

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از پاسبانان

آخرین خبر ها:

Loading