بازتاب نیوز

بيرون شدن پروازهاى افغانستان از فهرست سياه اروپا در آينده نزديك

٢٣ سرطان ١٣٩٨ روزنامه اقتصادی وادصم

مسئولين اداره هوانوردى ملكى افغانستان ميگويند كه با تلاش هاى حكومت، قرار است در آينده هاى نزديك پرواز هاى افغانستان ازفهرست سياه كشور هاى اتحاديه اروپا خارج شوند. 

محمد قاسم وفايى، رئيس اداره هوانوردى ملكى افغانستان ميگويد كه كارهاى بيرون شدن پرواز ها از فهرست سياه اروپا بيش از ٧٠ درصد پيشرفته است.

وى همچنان علاوه نمود كه افغانستان به دليل شمارى از مشكلات، پرواز هاى افغانستان در فهرست سياه اتحاديه اروپا قرار دارد و با همكارى سازمان ایکو در یک بررسی ویژه افغانستان از این فهرست بیرون خواهد شد.

اين در حاليست كه اداره هوانوردى ملكى افغانستان، براى مصونيت پرواز ها، تفاهم نامه ى را با چند نهاد حكومتى ديگر به امضاء رسانيده است.

لینک اصلی: https://dari.wadsam.com/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%D9%89-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA/

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از روزنامه اقتصادی وادصم

آخرین خبر ها:

Loading