بازتاب نیوز

“يك كمربند يك راه” برعلاوه أهداف اقتصادى اهداف نظامى را نيز در قبال دارد

٢٦ سرطان ١٣٩٨ روزنامه اقتصادی وادصم

پروژه “يك كمر بند يك راه” كشور چين يكى از بزرگترين پروژه های زيربنايى در سطح منطقه مبياشد. ارزش مجموعى اين پروژه ١،٣ تريليون دالر اعلان شده است كه شامل ساخت شبكه بزرگ از شاهراه هاى مواصلاتى، خطوط ريل، خطوط انتقال لوله گاز و خدمات تسريع روند عبور و مرور از سرحدات ١٢٦ كشور  عضوى اين پروژه میباشد.

 روزنامه ژنهوا چين نگاشته است كه، وى فنجى، وزير دفاع چين حين ديدار از مراكز نظامى اقيانوس جنوبى و کاراییب براى اولين بار بيان نمود كه پروژه “يك كمربند يك راه” برعلاوه أهداف اقتصادى داراى مقاصد نظامى نيز ميباشد.

  وى همچنان علاوه نمود كه در چهارچوب پروژه “يك كمربند يك راه” همكارى هاى نظامى و صلح دوستانه  يك امر ضرورى ميباشد. و براى مبارزه با تروريزم در ساحه، لازم است تا با كشور هاى ديگر هماز لازم صورت بگيرد.

 به تاريخ ٢٥ اپريل سال روان، وانگ يى، وزير خارجه چين در دومين اجلاس “يك كمربند يك راه”  كه با حضورداشت مقامات ملل متحد، صندوق جهانى پول, روساى  ٣٦ كشور جهان و نماينده گان ١٥٠ كشور ديگر در بيجينگ برگزار شده بود بيان نمود كه اين پروژه يك مسير درست به سوى همكار،كاميباى و ترقى ميان كشور ها بود و سود آن به تمام كشور ها خواهد رسيد.

  سياست خارجى إيالات متحده امريكا در قبال اين پروژه زيربنايى چين مخالفات ندارد اما تحليل گران سياسى-جغرافيايى متعقد اند كه چين با استفاده از اين پروژه قصد دارد تا به شكل مخفى تجهيزات فوقالعاده پيشرفته نظامى خود را در نقاط مختلف دنيا جا به جا نموده و از اين طريق يك تهديد جدي براى امريكا و همكاران اش  ايجاد نمايد.

لینک اصلی: https://dari.wadsam.com/%D9%8A%D9%83-%D9%83%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D9%8A%D9%83-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از روزنامه اقتصادی وادصم

آخرین خبر ها:

Loading