بازتاب نیوز

اشرف غنی: فارسی زبان یک حوزه تمدنی است

٢٧ سرطان ١٣٩٨ خبرگزاری بخدی

رییس جمهور غنی در مراسم گشایش سیمینار ملی (افغانستان، گهواره زبان فارسی دری) گفت که زبان فارسی در کنار پیوند دادن مردم، زبان یک حوزه تمدنی است.

این سمینارکه امروز (۵ شنبه، ۲۷ سرطان) در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد، رییس جمهور گفت کهساختار های سیاسی ما همیشه در تحول منفی بودند، باید حرکت های تاریخی ما واضح دیده شوند تا بتوانیم آنها را درک کنیم.

به گفته آقای غنی، هنوز هم تسلسل روشن تاریخی زبان فارسی دری به میان نیامده است.

او می افزاید که زبان شهروندان افغانستان دری است و در ان هیچ شکی نیست

رئیس جمهور می‌گوید، افغانستان در قلمرو زبان فارسی دری نقش اساسی داشته است و نسل جوان کشور باید ریشه‌های عمیق این زبان را درک کند و بر انجام پژوهش‌های باستان‌شناسی روی زبان‌ها و هویت تاریخی افغانستان تأکید می‌کند.

عبدالغفور آرزو، از نویسنده‌گان کشور در این سمینار می‌گوید، برای ظرفیت‌سازی زبان تمدنی، ایجاب می‌کند که از زبان‌های هم‌خانواده در جهت حفظ زبان فارسی استفاده شود.

در این سمینار اشتراک کننده‌گان پیشنهاد کردند تا مدالی به نام مولاناجلاالدین‌محمد بلخی، ضرب‌زده شود که از سوی رئیس جمهور پذیرفته شد.

خبرگزاری بخدی

لینک اصلی: https://bokhdinews.af/%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%BA%D9%86%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از خبرگزاری بخدی

آخرین خبر ها:

Loading