بازتاب نیوز

باوجود مشكلات اقتصادى در كشور ميزان عودت كننده گان روزافزون است

٢٧ سرطان ١٣٩٨ روزنامه اقتصادی وادصم

 در گزارش تازه UNHCR و بانك جهانى در مورد وضعيت مهاجرين كه دوباره به وطن برگشت ميكنند، آمده است كه با وجود مشكلات اقتصادى و بلند بودن سطح بيكارى در افغانستان، ميزان عودت كننده گان در حال افزايش ميباشد.

  گزارش بانك جهانى و UNHCR تحت نام “شرايط زندگى و  چگونگى كمك به برگشت كننده گان” نشان ميدهد كه برعلاوه مشكلات اقتصادى و بيكارى،  نبود خدمات لازم صحى  و آموزشى يكى ديگر از مشكلات صد راه عودت كننده گان ميباشد.

 مهاجرين كه از سال هاى 2014 الى 2017 به كشور برگشت نموده اند بيشتر متحمل مشكلات اقتصادى نسبت به مهاجرين افغان كه در پاكستان حضور حظور زندگى دارند، شده اند.

در این حال هنرى كرلى، رئيس بانك جهانى در افغانستان ميگويد كه شرايط زندگى برگشت كننده گان بسيار وخيم بوده و به توجه و مراقبت جدى نياز دارند.

 این گزارش چالش های موجود را ارزیابی می کند و فرصت ها را برای افزایش بیشتر ادغام اقتصادی-اجتماعی مجدد عودت کنندگان در افغانستان مشخص می کند. و این گزارش تمرکز بر بازگشت داوطلبانه و تدریجی پناهندگان افغان را به عنوان یک راه حل بلند مدت توصیه میکند.

لینک اصلی: https://dari.wadsam.com/%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%89-%D8%AF%D8%B1-%D9%83%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%88/

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از روزنامه اقتصادی وادصم

آخرین خبر ها:

Loading