بازتاب نیوز

واکنش رنگین دادفر سپنتا درباره اظهارات ترامپ

١ اسد ١٣٩٨ صدای افغان - آوا

لینک اصلی: https://www.avapress.com/fa/video/188866/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%81%D8%B1-%D8%B3%D9%BE%D9%86%D8%AA%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از صدای افغان - آوا

آخرین خبر ها:

Loading