بازتاب نیوز

در حدود ٥٠ درصد كالا هاى وارداتى بدون طى مراحل گمركى وارد كشور ميشود

١١ اسد ١٣٩٨ روزنامه اقتصادی وادصم

تعرفه هاى گمركى بر كالا هاى وارداتى بر علاوه اينكه يك بخش مهم از درآمد كشور را تشكيل ميدهند، مانع رقابت ناسالم و ركود كاروبار شركت هاى داخلى نيز ميشوند.

مسئولان اتاق تجارت و صنايع كشور از افزايش چشم گير در ميزان قاچاق كالا هاى وارداتى از مرز هاى باز كشور خبر ميدهند كه به گفته اين مسوولان، قاچاق كالا ها از مرز هاى كشور ٥٠ درصد افزايش يافته است.

خانجان الكوزى، معاون اتاق تجارت و صنايع ميگويد كه واردات كالا هاى قاچاقى به داخل بدون طى مراحل گمركى، كاهش درامد هاى ملى را در قبال دارد.

وى همچنان علاوه نمود كه برعلاوه افزايش  قاچاق كالا ها از راه هاى غير قانونى، ميزان بيرون شدن كالا ها بدون طى مراحل گمركى از گمركات نيز افزايش يافته است.

لینک اصلی: https://dari.wadsam.com/%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%A5%D9%A0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%87%D8%A7%D9%89-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%D9%89-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B7%D9%89/

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از روزنامه اقتصادی وادصم

آخرین خبر ها:

Loading