بازتاب نیوز

اعمار يك باب مكتب به ارزش صد هزار دالر توسط يك آوازخوان زن افغان

١٢ اسد ١٣٩٨ روزنامه اقتصادی وادصم

قرار است يك باب مكتب دخترانه به ارزش مجموعى صد هزار دالر امريكاى توسط سيتا قاسمى، يكى از آوازخوانان مطرح زن افغان تأسيس شود.

 زمان اعمار و مكان دقيق تأسيس اين مكتب هنوز مشخص نشده اما گفتنى است كه اين مكتب در يكى از مناطق دور دست افغانستان ساخته خواهد شد.

تفاهمنامه اعمار اين مكتب شنبه ٣ آگست توسط محمد ميرويس بلخى، سرپرست وزارت معارف و سيتا قاسمى، آوازخوان افغان به امضاء رسيد

نوريه نزهت، سخنگوى وزارت معارف به صداى امريكا گفت كه بانو قاسمى تعهد كمك و همكارى هر چه بيشتر را در بخش هاى قرطاسيه نيز با وزارت معارف نموده است.

بانو سيتا قاسمى از هنرمندان مشهور كشور بوده كه در عرصه حقوق بشر نيز فعاليت دارد وى اين كمك خود را از طريق بنياد خيريه خود انجام داده است.

لینک اصلی: https://dari.wadsam.com/%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D9%83-%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%B5%D8%AF-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1-%D8%AA/

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از روزنامه اقتصادی وادصم

آخرین خبر ها:

Loading