بازتاب نیوز

كالا هاى صادراتى كشور بايد مطابق معيارات بين المللى به بازار هاى جهان عرضه شود

١٢ اسد ١٣٩٨ روزنامه اقتصادی وادصم

كالا هاى صادراتى كشور در حال حاضر مطابق معيارات بين المللى مطابقت ندارد كه اين امر باعث كاهش تقاضاى آن در بازار هاى جهانى خواهد شد.

در همين حال، مسئولان وزارت تجارت و صنايع افغانستان از سكتور خصوصى و متشبثين كالا هاى صادراتى كشور بايد مطابق معيارات بين المللى به بازار هاى جهان عرضه شود

 مسئولان اين وزارت مى افزايند: “ما در تلاش توسعه تجارت به خصوص در بخش صادرات هستيم، كه تنها ميزان تجارت از طويق دهليز هاى هواى به ١٧٠ ميليون دالر ميرسد.”

با اين حال، كارشناسان ميگويند كه حكومت در بخش استفاده از دهليز هاى هواى بايد تنها براى صادرات كالا هاى تجارى استفاده نمايند و از طريق  دهليز هاى هواى نبايد واردات صورت بگيرد.

لینک اصلی: https://dari.wadsam.com/%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%87%D8%A7%D9%89-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%89-%D9%83%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%B1/

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از روزنامه اقتصادی وادصم

آخرین خبر ها:

Loading