بازتاب نیوز

جمهوریت چک: حمله سایبری بر وزارت خارجه کار یک کشور خارجی بوده‌است

٢٣ اسد ١٣٩٨ رادیو اروپای آزاد

یک کمیته پارلمان جمهوریت چک می‌گوید در حمله سایبری به وزارت خارجه این کشور یک کشور خارجی دست داشته است.

جمهوریت چک عضو اتحادیه اروپا و ناتو است.

کمیته امور امنیتی در مجلس سنای جمهوریت چک دیروز گفت که این معلومات را از ادارۀ ملی امنیت سایبری و معلوماتی بدست آورده‌است. نام این کشور ذکر نشده است.

وزیر داخله چک گفته بود که مقامات از چندین هفته به این‌سو با این حمله روبرو می‌باشند. جزئیات بیشتر داده نشده‌است.

قبل از این، یک روزنامه چکی از حمله سایبری بر وزارت خارجه گزارش داده بود ولی گفته بود که اسناد و معلومات محرم سرقت نشده‌است.

روزنامه "دِنیک اِن" گفته بود که این حمله از روسیه سرچشمه گرفته است.

وزارت خارجه جمهوریت چک از تبصره خودداری کرده‌است.

لینک اصلی: https://da.azadiradio.com/a/30109102.html

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از رادیو اروپای آزاد

آخرین خبر ها:

Loading