بازتاب نیوز

خواست سفارت امریکا از کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان

٢٣ اسد ١٣٩٨ رادیو اروپای آزاد

سفارت امریکا در کابل می‌گوید کمیسیون شکایات انتخاباتی باید زمینۀ شفافیت انتخابات و حمایت حقوق رأی دهندگان را فراهم سازد.

سفارت امریکا در پیام تویتر خود از نامزدان انتخابات آینده ریاست جمهوری و رأی دهندگان می‌خواهد که برای اطمینان از شفافیت این انتخابات از اداره‌های مربوط استفاده کنند.

در این حال کمیسیون شکایات انتخاباتی در ویب سایت خود عدالت در مراحل مختلف انتخابات را وعده داده است.

این کمیسیون نامزدان و رأی دهندگان را ترغیب می‌کند که شکایات خود در بارۀ هر گونه خلاف ورزی انتخاباتی را ثبت کنند.

قطب الدین رویدار کمیشنر کمیسیون شکایات انتخاباتی در مصاحبه اختصاصی به رادیو آزادی گفت شکایات شماری از خلاف ورزی‌های مبارزات انتخاباتی نزد شان ثبت شده است.

انتخابات ریاست جمهوری افغانستان قرار است بتاریخ ششم میزان برگزار شود.

لینک اصلی: https://da.azadiradio.com/a/30109610.html

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از رادیو اروپای آزاد

آخرین خبر ها:

Loading