بازتاب نیوز

تازه ترین های ستدیوی آزادی

٢٣ اسد ١٣٩٨ رادیو اروپای آزاد

حکومت افغانستان منتظر توافق این دور گفتگوهای طالبان و امریکا، در هفتاد و دومین سالروز استقلال پاکستان، رئیس جمهور این کشور به هند هشدار داد، ورزش رگبی در افغانستان، جوانان زیادی را به سوی خود کشانده است.

این مجموعۀ خبری ساعت هفت شام از تلویزیون پیشگام نیز نشر می‌شود.

Comments sorting:

Newest

نظر شما

تبصره های نشان داده شود

...تبصره ها درحال لود شدن است

لینک اصلی: https://da.azadiradio.com/a/30109734.html

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از رادیو اروپای آزاد

آخرین خبر ها:

Loading