بازتاب نیوز

کمک ۸ میلیون پوندی انگلستان برای انتخابات ریاست جمهوری در کشور

٢٤ اسد ١٣٩٨ آریانا خبر

انگلستان، ۸ میلیون پوند را برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان، مساعدت می‌کند.

سفارت انگلستان در کابل، طی خبرنامه ای می‌گوید که اداره توسعه بین‌المللی آن کشور ۸ میلیون پوند را به برنامه حمایت از انتخابات ملل متحد که مسئولیت فراهم‌آوری حمایت‌های تخنیکی به نهادهای مستقل انتخاباتی افغانستان را دارد، مساعدت می‌نماید.

الیسون بلیک سفیر انگلستان در کابل، در این زمینه می‌گوید: “من خرسندم که بریتانیا از طریق فراهم آوری این کمک می‌تواند از این پروسه دیموکراتیک حمایت نماید. بریتانیا از برگزاری انتخابات در افغانستان قویاً حمیات می نماید تا مردم افغانستان بتوانند سهم برحق خود برای آینده کشور شان را ادا نمایند. بریتانیا بر اهمیت برگزاری انتخابات ریاست جمهوری معتبر تاکید می‌کند. برگزاری انتخابات به موقع یک گام دیگر در راستای آینده با ثبات و دیموکراتیک برای افغانستان است. من از تعهد مالی دولت افغانستان و جامعه جهانی جهت پیشتیبانی از این روند که در دراز مدت بسیار با اهمیت است، استقبال می‌نمایم.”

در این خبرنامه گفته شده که انگلستان در کنار دیگر کشورهای جامعه جهانی از خواست نهادهای انتخاباتی افغانستان از نامزدان انتخابات ریاست جمهور برای رعایت قانون انتخابات و اصول و مقررات نیز حمایت می‌کند.

خبرنامه افزوده است که برگزاری انتخابات به‌گونه شفاف و عادلانه، در عدم مداخله مقام‌های حکومت و بدون استفاده از امکانات حکومتی به سود یک نامزدان مشخص یک اصل خیلی مهم است، همچنان خبرنامه افزوده است که انگلستان به حمایت خود از نهادهای مستقل انتخاباتی در جهت مدیریت این روند ادامه می‌دهد.

لینک اصلی: https://ariananews.af/%DA%A9%D9%85%DA%A9-%DB%B8-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%BE%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7/?lang=fa

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از آریانا خبر

آخرین خبر ها:

Loading