بازتاب نیوز

تصاویر/سی و یکمین سلسله همایش های یاد یاران از سوی هئیت رزمندگان حزب الله افغانستان در حسینیه هراتی ها

٢٤ اسد ١٣٩٨ صدای افغان - آوا

لینک اصلی: https://www.avapress.com/fa/gallery/190050/1/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%DB%8C-%DB%8C%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D9%87%D8%A6%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%B1%D

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از صدای افغان - آوا

آخرین خبر ها:

Loading