عبدالطیف پدرام از نامزدان ریاست جمهوری و رهبر دستۀ انتخاباتی آزادی، عدالت، و امنیت امروز در یک گردهمایی در کابل کارزارهای انتخاباتی‌ خود را به گونۀ رسمی آغاز کرد.

آقای">

بازتاب نیوز

اگر پدرام رئیس جمهور شود، نظام «جمهوری اسلامی فدرالی خراسان» می‌شود

٢٤ اسد ١٣٩٨ سلام وطندار

عبدالطیف پدرام از نامزدان ریاست جمهوری و رهبر دستۀ انتخاباتی آزادی، عدالت، و امنیت امروز در یک گردهمایی در کابل کارزارهای انتخاباتی‌ خود را به گونۀ رسمی آغاز کرد.

آقای پدرام می‌گوید، اگر در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شود، نظام ریاستی را به نظام جمهوری اسلامی فدرالی خراسان تغییر خواهد داد.

به گفتۀ آقای پدرام صلح با گروه طالبان زمانی برای این دستۀ انتخاباتی قابل پذیرش است که در چارچوب نظام حکومت فدرالی باشد.

آقای پدرام در میان هوادارانش با انتقاد از عملکرد حکومت وحدت ملی‌ می‌گوید که اگر در انتخابات ریاست جمهوری برنده شود از تیوری اقتصادی-اجتماعی استفاده خواهد کرد.

 دستۀ انتخاباتی آزادی، عدالت و امنیت به رهبری عبدالطیف پدرام هفتمین دستۀ انتخاباتی است که به گونۀ رسمی کارزارهای انتخاباتی‌اش را آغاز کرده است.

هفتمین دستۀ انتخابات ریاست جمهوری در حالی وارد کارزارهای انتخاباتی می‌شود که پیش از این نهاد‌های ناظر بر انتخابات از کمرنگ بودن کارزار‌‌های انتخاباتی اظهار نگرانی کرده‌اند.

قرار است انتخابات ریاست جمهوری به روز ششم ماه میزان امسال برگزار ‌شود و کارزار‌های انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری 48 ساعت پیش از برگزاری انتخابات پایان می‌یابد.

لینک اصلی: http://swn.af/Article.aspx?a=49472

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از سلام وطندار

آخرین خبر ها:

Loading