بازتاب نیوز

میلر: برای کاهش عملیات‌ها در برابر طالبان دستوری دریافت نکرده‌ایم

٢٥ اسد ١٣٩٨ طلوع نیوز

جنرال سکات میلر، فرماندۀ مأموریت پشتیبانی قاطع به مردم افغانستان اطمینان می‌دهد که عملیات‌های آنان در برابر طالبان ادامه دارند و برای کاهش این عملیات‌ها هیچ دستوری دریافت نکرده‌است.

جنرال میلر، تأکید می‌‎ورزد که نیروهای امریکایی به ادامۀ کمک‌ها با نیروهای دولتی افغانستان متعهد است و نیروهای امریکایی با نیروهای دولتی افغانستان در میدان‌های جنگ همکاری‌های نزدیکی دارند.

این اظهارات آقای میلر، در واکنش به گزارش نشریۀ «نیوزویک» ابراز می‌شوند. در این گزارش گفته شده بود که نیروهای امریکایی در افغانستان دستور گرفته‌اند تا تقریباً تمامی عملیات‌های نظامی شان را در برابر طالبان محدود سازند.

آقای میلر اما در این باره گفت: «ما به مشارکت مان با نیروهای دولتی افغانستان متعهد هستیم، هیچ تغییری در پشتیبانی‌های مان در عملیات‌ها از نیروهای دولتی افغانستان به میان نیامده‌است، ما به گونۀ بسیار نزدیک با وزیران امنیتی و دفاعی شما کار می‌کنیم و ما همچنان همراه با نیروهای جنگی شما در میدان‌های جنگ از نزدیک همکاری داریم.»

در همین حال، اسدالله خالد، سرپرست وزارت دفاع ملی در حالی که از کمک‌های نیروهای امریکایی در میدان‌های جنگ ستایش می‌کند، اما از توانمند شدن نیروهای دولتی افغانستان نیز اطمینان می‌دهد.

آقای خالد، می‌افزاید که تاکنون هیچ تغییری در همکاری‌ها میان نیروهای دولتی افغانستان و نیروهای امریکایی در میدان‌های جنگ به میان نیامده‌است: «ما توانایی این را داریم که از سرزمین خویش، از تمامیت کشور خویش دفاع کنیم.»

سرپرست وزارت دفاع ملی، از توجۀ جدی بر کاهش تلفات غیرنظامیان اطمینان می‌دهد و از بررسی‌ها دربارۀ تلفات غیرنظامیان در ولسوالی زرمت پکتیا خبر می‌دهد: «تحقیقات شروع شده‌است و امیدوار هستیم تا شام امروز دربارۀ این رویداد وضاحت به دست بیاید.»

فرماندۀ مأموریت پشتیبانی قاطع، هم‌چنان می‌گوید که در روند صلح کوشیده می‌شود که منافع ملی امریکا و متحدانش و نیز منافع ملی افغانستان حفظ شوند: «ما در انتظار یک برآیند سیاسی هستیم و از نتایج این تصمیم پشتیبانی خواهیم کرد و در آخر روز می‌کوشیم که در این روند منافع ملی امریکا و متحدانش و نیر منافع ملی افغانستان حفظ شوند.»

این بلند پایه ترین نظامی امریکایی در افغانستان از نیاز جدی بر تأمین یک آتش‌بس در افغانستان تأکید می‌ورزد و به این باور است تا هنگامی که یک توافق سیاسی با طالبان به دست نیاید، نیروهای امریکایی، نیروهای دولتی افغانستان را هم از رهگذر عملیات‌های هوایی و هم در عملیات‌های زمینی کمک خواهند کرد.

لینک اصلی: https://www.tolonews.com/fa/afghanistan/%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C%D9%85

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از طلوع نیوز

آخرین خبر ها:

Loading