بازتاب نیوز

از شومیت شوم میسوزد شهر روم 

٢٥ اسد ١٣٩٨ رادیو اروپای آزاد

درین شمارۀ مجله آزادی داریم: سخن هفته در مورد روایت خیانت در قربانی، داستانی با عنوان (مرا مسافرنسازی) جالب‌ها در رسانه‌ها، مصاحبه در مورد سیمینار ادبی فرهنگی، گزارش فرهنگی از ولایت پروان.

تهیه و نگارش: فیض الله قرداش

لینک اصلی: https://da.azadiradio.com/a/30112487.html

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از رادیو اروپای آزاد

آخرین خبر ها:

Loading