بازتاب نیوز

تبعیض نه!

٢٦ اسد ١٣٩٨ کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

در ماده نخست اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است: «تمام افراد بشر آزاد به دنیا می‌آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند، همه دارای عقل و وجدان می‌باشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند.»

با توجه به ضرورت، تاریخچه و چگونگی تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر، که عصارۀ اندیشه‌ها، باورها و ارزش‌های همه ساکنان روی زمین را درخود جای داده است، یک نقطه عطف در مسیر بهبود‌ و انسانی ساختن حیات بشری دانسته می‌شود. این اعلامیه با تأکید بر مفاهیم بنیادینی چون «آزاد‌ بودن بشر، ‌برابر بودن آنان، و نیز برخورداری همه انسان‌ها از نیروی ‌عقل‌ و ‌وجدان‌، تحقق اصل ‌برادری‌ را در ذیل آن ممکن دانسته است. تحقق اصل ‌برادری‌ در واقع نفی هرگونه تبعیض و نابرابری، به‌ویژه تبعیض نژادی و جنسیتی است.

اهتمام بر تحقق اصل ‌برابری‌ انسان‌ها و نفی هرگونه ‌تبعیض‌ در واقع درد و چاره مشترک همه انسان‌ها را ‌که رنج‌ها و نابرابری‌های فراوان و جانسوزی را در زندگی خویش متحمل شده‌اند، بیان می‌دارد.

تصویب کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض نژادی (مصوب 21 دسامبر 1965) و اعلام (21 مارچ) به نام روزبین‌المللی رفع تبعیض نژادی از سوی مجمع‌ عمومي‌ سازمان‌ ملل‌متحد، گام مهمی دیگر برای انسانی ساختن حیات بشری دانسته می‌شود. تجارب ارزشمند بشری برای دست‌یابی به عدالت و زدودن هرگونه نشانه‌ها و آثار مغایر و نفی‌کننده ارزش‌های انسانی، این انتباه را به وجود آورده است که بر ارزش‌های بنیادین حقوق بشری و ارتباط محکم آن با عدالت اجتماعی بایستی تمرکز ویژه‌ای صورت گیرد، تا به صلح و امنیت پایدار دست یافت. چون با وجود تمام تلاش‌ها و مبارزاتی که برای کسب و حمایت از حقوق اساسی بشر صورت گرفته است، هنوز مظاهر تبعیض، نفرت و تعصب، در بسیاری از کشورهای جهان وجود دارد.  دراین خصوص باید دردمندانه یادآور شد که هنوز در بخش‌های مختلف از جهان ما انواع تبعیض، از جمله تبعیض نژادی و جنسیتی به صورت سیستماتیک و یا سازمان نیافته وجود دارد، جنگ و خشونت هم‌چنان در جهان ادامه دارد، هنوز در مواردی فراوان حقوق بشر به حاشیه رانده می‌شود، خشونت بر زنان یکی از مسائلی است که هنوز در بسیاری از کشورهای جهان اعمال می‌گردد، هم چنین خطرهای تازه‌تر دیگری نیز امروزه ظهور پیدا کرده است، هم‌چون تغییرات آب و هوا، بحران‌های اقتصادی، فقر و بیکاری، گسترش تروریسم که می‌توانند زندگی بشر را به صورتی تکان‌دهنده تحت تأثیر قرار دهند. هم‌چنین با وجود تصویب و انتشار اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون‌های مرتبط با آن، به‌ویژه کنوانسیون‌های رفع تبعیض و رفع هرگونه خشونت از زنان، و تعهد دولت‌ها، متأسفانه هنوز ماده‌های قانونی در قوانین داخلی برخی کشورها مشاهده می‌شود که با تعهدات حقوق بشری منافات تام دارد. تجارب به دست آمده تأیید می‌کند جامعه‌ای که در آن حقوق بشر برای همه افراد تأمین نشود، به‌شدت آسیب‌پذیر بوده و بسادگی در معرض انواع مناقشه‌ها و چالش‌های بحران‌ساز قرار می‌گیرد.

بنابر شواهد و واقعیت‌های تلخ موجود، می‌طلبد که برای گسترش، ترویج و نهادینه ساختن حقوق بشر، درک خود را از واقعیت‌ها تازه‌تر گردانیده و برنامه‌های مهم‌تر و دقیق‌تری را به اجرا بگذاریم. هم‌چنین تعهد خود را برای ‌انسانی ساختن عرصه زندگی‌ و نفی مظاهر ‌تبعیض‌ و ‌نقض حقوق بشر‌ استوارتر سازیم.

مدیر‌مسئول

 

 


لینک اصلی: https://www.aihrc.org.af/home/articles/8429

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

آخرین خبر ها:

Loading