بازتاب نیوز

طالبان، همان طالبان سابق اند!

٣١ اسد ١٣٩٨ روزنامه آرمان ملی

در حالی که ما در آستانۀ آغاز نهمین دور گفت‌وگوهای صلح میان نماینده‌گان امریکا و طالبان قرار داریم، نظریات زیادی وجود دارد که تا هنوز توافقاتی در میان دو طرف نهایی نشده است و موارد اختلافی زیادی، این توافقات را دور کرده است.

در چنین وضعیتی، بسیاری از تحلیل‌گران باور چندانی به این پیشرفت‌ها و طالبان ندارند. طالبان پیوسته متشدد و افراطی بوده اند و این نکته است که باورها و اعتماد مردم را به این گروه کمتر کرده است.

طالبان از آغاز مذاکرات صلح برای افغانستان، که میان امریکا وطالبان ادامه دارد، همچنان تندرو و افراطی بوده و بیرحمانه به حملات ددمنشانه شان در کشور ادامه داده اند و در این حملات صدها انسان بیگناه و غیرنظامیان را به شهادت رسانیده و صدها تن را زخمی ساخته و خسارات فراوانی به ملکیت های‌عام المنفعه و مردم وارد کرده اند.

این‌ها همه گویای این حقیقت تلخ است که درعمل‌کردهای طالبان نشانه‌هایی مثبت که بتواند از نیات آن گروه در قبال مردم افغانستان بازتاب داشته باشد، دیده نمی‌شود.

طالبان همچنان با شدت و خشم و درنده خویی در برابر مردم عمل می‌کنند. مهربانی و سیاست‌هایی که نمایان‌گر مهربانی‌های آن گروه باشد و نشان دهد که این گروه هنگام داخل شدن در نظام آیندۀ افغانستان همانند گروه‌های تروریستی عمل نمی‌کنند، دیده نمی‌شود.

گفت‌وگو کننده‌گان طالبان تا اکنون پیوسته در گفت‌وگوهای شان به رسانه‌ها نشان داده اند که همچنان بر آرای تند و افراط گرایانۀ خود اصرار دارند و تغییری در روش ها و کردارهای شان دیده نشده است.

از همین است که مردم افغانستان نیز باور دارند که گروه طالبان همچنان به عنوان یک گروه خشن و تندرو باقی مانده اند. مردم باور دارند که با آمدن طالبان در قدرت، آینده کشور و مردم همچنان تاریک است و امیدی به شکوفایی و پیش‌رفت در افغانستان دیده نمی‌شود.

تحجر و افراطیت همچنان در روش‌های طالبان باقی می‌ماند و این گروه همچنان با مظاهر تمدن نوین بشریت، پیش‌رفت حقوق زنان، آزادی بیان، رسانه‌ها، و دموکراسی مخالف اند.

آگاهی هایی که از قانون اساسی طالبان به رسانه‌ها درز کرده است گویای این حقیقت است که آنان همچنان بر ایجاد نظام امارت اسلامی در کشور پابند هستند و به انتخابات و نظام جمهوری باوری ندارند و این کار به معنای مخالفت این گروه با نظام دموکراسی در کشور می‌باشد.

از این روست که مردم افغانستان، حتا به این حکومت غرق در فساد و بی‌کفایت، نسبت به نظام طالبانی در کشور خوش اند و به آمدن طالبان به قدرت باورمند نیستند و از آن هراس دارند.

ما از جامعه جهانی و از جمله  امریکا می خواهیم که به این نکته توجه داشته باشد و اجازه ندهد که این همه امیدها و دست آوردهای مردم ما که با دادن هزاران قربانی و هزینه های حیران کننده به دست آمده است، نابود شوند وافغانستان یک بار دیگر به قرون وسطا برگردد.

لینک اصلی: http://www.armanemili.com/posts/21058

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از روزنامه آرمان ملی

آخرین خبر ها:

Loading