بازتاب نیوز

رشد اقتصادی و خودبسنده‌گی بامیان متکی به صنعت توریزم و سیاحین

٣١ اسد ١٣٩٨ روزنامه اقتصادی وادصم

 بامیان از ولایت های مرکزی کشور بوده و نظر به داشتن اماکن زیبای تاریخی برای  گردش‌گران خارجی و داخلی مکان مناسب می‌باشد.   براساس گفته های مقامات محلی بامیان، در یک هفته گذشته این ولایت میزبان بیش از صد هزار گردش‌گر  بود که اکثرا از مناطق تاریخی و بند امیر دیدن نمودند.  در‌ همین حال، پوهنتون فلورنس ایتالیا یک ماستر پلان را طرح نموده است که بر اساس آن ساخت اماکن جدید در اطراف مجسمه بودا منع شده، بازسازی و نگهداری نقاط مرکزی شهر بامیان شامل می‌شود.  محمد داوود عسکانی، که در این ماستر پلان با پوهنتون فلورونس همکاری نموده است می‌گوید که، حکومت در قسمت شهر های باستانی به خصوص بامیان توجه لازم ندارد.  وی علاوه نمود که انتقال میدان هوای بامیان از شهر بامیان به قرغنتو سبب افزایش گردش‌گران در این ولایت خواهد شد.  عسکانی همچنان بیان نمود که برای رسیدن به خود کفایی ولایت بامیان از طریق صنعت گردش‌گری لازم است تا طرح های مناسب برای بازسازی این بند ایجاد شود.

لینک اصلی: https://dari.wadsam.com/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%DA%A9%DB%8C/

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از روزنامه اقتصادی وادصم

آخرین خبر ها:

Loading