بازتاب نیوز

طالبان: شرکت مخابراتی سلام هدف حمله نظامی قرار می گیرد

٥ سنبله ١٣٩٨ آژانس افغان خبر

کمیسیون کنترل و تنظیم مؤسسات و شرکت های گروه طالبان اعلام نموده که فعالیت شرکت مخابراتی سلام به دلیل سرپیچی از اصول این کمیسیون هدف نظامی قرار خواهد گرفت.

به گزارش افغان نیوز: در اعلامیه این کمیسیون آمده است که چون شرکت مخابراتی سلام پس از هشدار های مکرر کمیسیون کنترل و تنظیم مؤسسات و شرکت ها هنوز هم به سرپیچی از اصول کمیسیون مذکور دوام می دهد، پس ازین مراکز و پایه های این شرکت مخابراتی به حیث هدف نظامی مجاهدین اعلام می گردد.

اعلامیه افزوده است که فایبری را که این شرکت برای انترنیت در زیر زمین دوانده است قطع می گردد، با پرسونل، وسایط و وسائط این شرکت همانند ارگان استخباراتی برخورد می شود و اگر با کسی سیم کارد این شرکت پیدا شود با او برخورد قانونی صورت می گیرد.

گروه طالبان در این اعلامیه بعضی از عوامل مسدود شدن شرکت مخابراتی سلام را قرار ذیل فهرست نموده است :

۱ : برای اداره کابل و امریکایی ها فعالیت استخباراتی انجام می دهد و به این هدف معلومات مخفی را از تماس های مخابراتی جمعآوری می کند و به شبکه های اسخباراتی می سپارد.

۲ : در صورت خطرات یقینی به مردم ملکی و مجاهدین اصول کمیسیون کنترول و تنظیم مؤسسات و شرکت ها را نمی پذیرد و همچنان به عساکر وحشی خارجی و داخلی که چاپه می زنند جاسوسی می کند.

به گزارش افغان نیوز: در اعلامیه این کمیسیون آمده است که چون شرکت مخابراتی سلام پس از هشدار های مکرر کمیسیون کنترل و تنظیم مؤسسات و شرکت ها هنوز هم به سرپیچی از اصول کمیسیون مذکور دوام می دهد، پس ازین مراکز و پایه های این شرکت مخابراتی به حیث هدف نظامی مجاهدین اعلام می گردد.

اعلامیه افزوده است که فایبری را که این شرکت برای انترنیت در زیر زمین دوانده است قطع می گردد، با پرسونل، وسایط و وسائط این شرکت همانند ارگان استخباراتی برخورد می شود و اگر با کسی سیم کارد این شرکت پیدا شود با او برخورد قانونی صورت می گیرد.

گروه طالبان در این اعلامیه بعضی از عوامل مسدود شدن شرکت مخابراتی سلام را قرار ذیل فهرست نموده است :

۱ : برای اداره کابل و امریکایی ها فعالیت استخباراتی انجام می دهد و به این هدف معلومات مخفی را از تماس های مخابراتی جمعآوری می کند و به شبکه های اسخباراتی می سپارد.

۲ : در صورت خطرات یقینی به مردم ملکی و مجاهدین اصول کمیسیون کنترول و تنظیم مؤسسات و شرکت ها را نمی پذیرد و همچنان به عساکر وحشی خارجی و داخلی که چاپه می زنند جاسوسی می کند.

لینک اصلی: http://afghannews.af/طالبان-شرکت-مخابراتی-سلام-هدف-حمله-نظامی-قرار-می-گیرد

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از آژانس افغان خبر

آخرین خبر ها:

Loading