بازتاب نیوز

تطبیق پیش از دو‌ هزار پروژه با هزینه‌ای ۲۵۰ میلیون دالر از سوی برنامه ملی میثاق شهروندی

١١ سنبله ١٣٩٨ روزنامه اقتصادی وادصم

برنامه ملی میثاق شهروندی در سه سال گذشته بیش از دو هزار پروژه را با هزینه ای ۲۵۰ میلیون دالر، در سراسر کشور عملی نموده است. مجیب الرحمن کریمی، ‌وزیر احیا و انکشاف دهات در نشست مطبوعاتی روز شنبه ۹ سنبله گفت که در سه سال گذشته دو هزار پروژه در بخش های مختلف با هزینه ۲۵۰ میلیون دالر از سوی برنامه ملی میثاق شهروندی عملی شده است و کار  بیش از هشت هزار پروژه‌ای دیگر نیز جریان دارد. هشت نهاد حکومتی در برنامه ملی میثاق شهروندی همکاری دارند که هدف عمده این برنامه عملی شدن پروژه های انکشافی در روستا ها و رشد اقتصاد خانواده ها می‌باشد. بر اساس گزارش ها، بیش از ۷۰۰ میلیون دلر بودیجه برای بخش اول برنامه ملی میثاق شهروندی تخصیص داده شده است.  

لینک اصلی: https://dari.wadsam.com/%D8%AA%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D9%82-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%E2%80%8C-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7/

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از روزنامه اقتصادی وادصم

آخرین خبر ها:

Loading