بازتاب نیوز

آغاز روند توزیع جواز های راننده‌گی الکترونیکی در آینده های نزدیک

١٢ سنبله ١٣٩٨ روزنامه اقتصادی وادصم

وزارت ترانسپورت افغانستان با همکاری وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، از روند توزیع جواز راننده‌گی الکترونیکی خبر می‌دهد. وزارت ترانسپورت با نشر اعلامیه از روند الکترونیکی شدن جواز های راننده‌گی خبر می‌دهد. در بخش از از این اعلامیه آمده است که توزیع کارت الکترونیکی جواز راننده‌گی بخش از اصلاحات این وزارت می‌باشد. مرحله امتحانی توزیع کارت های هوشمند جواز رانندگی طی مراسمی از سوی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، وزارت ترانسپورت، ریاست ترافیک کابل و اداره آسان خدمت با چاپ جواز الکترونیکی به وزیران ترانسپورت و مخابرات رسما آغاز شد.  

لینک اصلی: https://dari.wadsam.com/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%84/

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از روزنامه اقتصادی وادصم

آخرین خبر ها:

Loading