بازتاب نیوز

رئیس جمهور غنی آمادگی های قول اردوها را برای تامین امنیت انتخابات، بررسی کرد

١٤ سنبله ١٣٩٨ دفتر سخنگوی ریاست جمهوری

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، شام دیروز به وزرات دفاع ملی رفت و از طریق ویدیو کنفرانس چگونگی آماده‌گی های قول اردوها را برای تامین امنیت انتخابات ریاست جمهوری، مورد بررسی قرارداد.

در نخست، مسئولین مرکز سوق و ادارۀ وزارت دفاع ملی و مسئولین قول اردو‌ها، تدابیر امنیتی و پلان های تامین امنیت مراکز رای دهی را به رئیس جمهور تشریح کردند و بیان داشتند که اردوی ملی افغانستان، آمادگی های لازم را برای تامین امنیت انتخابات روی دست دارد.

رئیس جمهور کشور از فداکاری‌ها و قهرمانی‌های همیشه‌گی نیروهای امنیتی و دفاعی کشور به نیکی یاد کرده، گفت که ملت عظیم افغانستان بالای شما باور کامل دارد.

رئیس جمهور همچنین، آماده‌گی های قول اردوها را برای تامین امنیت انتخابات ریاست جمهوری ستود و گفت: همان‌گونه‌ که در تامین امنیت انتخابات پارلمانی سال گذشته موفق بودید، باور کامل دارم که در تامین امنیت انتخابات ریاست جمهوری نیز موفق خواهید بود.

رئیس جمهور غنی، با اشاره به اهمیت برگزاری انتخابات پیش‌رو افزود: انتخابات ریاست جمهوری، برای افغانستان سرنوشت ساز است و از همین‌رو مردم افغانستان باید اطمینان کامل داشته باشند که در فضای امن به پای صندوق های رای می‌روند.

رئیس جمهور همین‌گونه، به مسئولین مربوطه هدایت داد تا از تمامی امکانات برای تامین امنیت بهتر انتخابات، استفاده لازم به عمل‌آورند.

لینک اصلی: https://president.gov.af/fa/2019/09/05

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از دفتر سخنگوی ریاست جمهوری

آخرین خبر ها:

Loading